Omvärldsbevakning vid KcRN

Välkommen till KcRN! Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer, är en enhet vid Karolinska institutet med finansiering från Socialstyrelsen (se http://ki.se/onkpat/centrum-for-stralningsmedicin). På den här webbplatsen samlar vi nyheter och information om joniserande strålning och strålningshändelser, för

  • Vår uppdragsgivare, Socialstyrelsen
  • Vår egen personal och Socialstyrelsens nukleärmedicinska expertgrupp NMEG
  • Organisationer och personer som sysslar med strålning (onkologer, sjukhusfysiker, kärnkraftanställda…)
  • Den intresserade allmänheten

Till höger ser du de olika kategorier av händelser vi bevakar.

THis web site aims to provide news on radiation emergency medicine to swedish experts. News items are usually in Swedish only. Non-Swedish visitors may find the Resource links page useful, all links there refer to items in English, some of which are not easily available elsewhere.