Dosmätningar

Strålningsmätningar är ett eget och omfattande kunskapsområde, och i vår omvärldsbevakning tar vi bara upp nyheter inom den joniserande strålningens fysik som har bäring på katastrofmedicinska strålningsfrågor. Sådana nyheter hittar du under rubriken ”Nytt om mätfrågor”!
Aktivitet mäts i Bq (becquerel = sönderfall/sekund) och anger hur mycket strålning en radioaktiv strålkälla ger ifrån sig. Dos mäts i Sv (sievert = joule/kg) och anger hur mycket strålningsenergi en bestrålad kropp tar upp. Den effektiva dosen tar hänsyn till vilken sorts strålning det gäller och vilka kroppsdelar som har bestrålats. Om strålningen kommer från radioaktivt material som man andats in eller svalt tar dosuppskattningen hänsyn till hur länge ämnet stannar i kroppen. Ytterligare grundläggande information hittar du t ex hos Health Physics Society (titta på ”Radiation terms” och ”Ask the expert”). Den ledande organisationen för frågor om strålmätning är ICRU, International Commission on Radiation Units and Measurements.