Kronologisk ordning av händelser 11:e mars till 17:e mars

 
 
Bildkälla: www.world-nuclear.com

 Fredagen den 11:e mars: Kl 14 46, fredagen den 11:e mars drabbas kärnkraftverken i Fukushima Dai-ichi på Japans östkust av ett jordskalv av uppmätt styrka nio på Richterskalan. De tre reaktorer (1, 2 och 3) av verkets sex som var i drift, stängs automatiskt av och bränslestavarna i dessa enheter förs in i härden och fissionsprocesserna avbryts därmed. Förbindelsen med elnätet slits av, men kylvatten fortsätter att pumpas in med hjälp av ett dieseldrivet nödförsörjningssystem för elektriciteten. Ungefär en timme efter jordskalvet väller en tsunamivåg in mot Japans östkust och kärnkraftverket. Dieselgeneratorer för reaktor 1-5 slås ut. Endast en svag nödbelysning och tryckmätningsinstrument inuti reaktorerna fungerar (batteridrivna). Kylsystemen i såväl reaktor 1 som reaktor 2 sviktar och på kvällen evakueras invånarna i en zon på 3 km omkring Fukushima. Trycket i reaktor 1 stiger.

Lördagen den 12:e mars: Trycket i reaktor 1 stiger ytterligare och för att sänka trycket släpps radioaktiv ånga ut ur betonginfattningen till den yttre reaktorbyggnaden. Den radioaktiva ångan för dock även med sig vätgas vilken på eftermiddagen (kl 15 36 lokal tid) exploderar och sliter med sig taket på den yttre reaktorbyggnaden. Den inre reaktorbyggnaden är dock intakt enligt TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Fyra arbetare skadas traumatiskt av explosionen och radioaktiv ånga läcker ut i atmosfären. På kvällen kl 20 20 startar man inpumpning, via brandbilar, av borerat havsvatten för att kyla reaktor 1. Jod -131 och cesium-137 uppmäts i närheten av reaktor 1. Evakueringszonen utökas till 20 km och japanska myndigheter uppger att de förbereder utdelning av jodtabletter till invånare i närheten av kärnkraftverket.

Söndagen den 13:e mars: Ånga släpps ut i den yttre reaktorbyggnaden i reaktor 3 för att   sänka trycket och havsvatten pumpas in även i reaktor 3.

Måndagen den 14:e mars:  Reaktor 1 och 3 kyls med havsvatten.  Reaktor 2 kyls med en intern kylfunktion. Reaktor 3 exploderar (6 personer skadas traumatiskt av explosionen).

Tisdagen den 15:e mars:  Explosion i reaktor 2. Övergående brand i använt bränsle i reaktor 4. Dosrater upp till 400 mSv/h rapporteras i närheten av kärnkraftverket (obs detta var ett enstaka högt värde och personalen fick då avbryta arbetet).

Onsdagen den 16:e mars:  Vattennivån i reaktor 5 sjunker. Japanska myndigheter råder evakuerade under 40 års ålder  (20 km från Fukushima) att ta jodtabletter.

Torsdagen den 17:e mars:  Stabilt i reaktor 1, 2 och 3. Fortgående inpumpning av havsvatten via brandslangar för att kyla samt vattenbombning från helikopter av reaktor 3. Sjunkande vattennivåer i reaktor 5 och 6.