Länkar till nyttig information

Här nedan finns webbadresser till dels dokument och media, dels webbplatser med vederhäftig och aktuell information om strålning och strålningseffekter med särskilt fokus på patienter och behandling av strålskador.

Vid konkreta frågor kring den medicinska handläggningen av strålskadade patienter hänvisas i första hand direkt till vederbörande landsting eller sjukhus. Via SOS-Alarm (112) finns också möjlighet att i akutsituationer söka ”tjänsteman i beredskap (TIB)” vid Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Dessa kan v.b. efterfråga råd i sin tur från KcRN.

Nedladdningsbara dokument och media:

EBMT Nuclear Accident Committee Pocket Guide 2017: En utomordentligt användbar och nu uppdaterad koncis checklista över omedelbara åtgärder, patientbedömning och behandling vid ”medical management of mass radiation exposure”, framtagen av European group for Blood and Marrow Transplantation m fl. Mer information om denna pocket guide (i föregående version) ges i EBMT slides (se nedan).

EBMT Slides 2010: Snabbkurs (ljud & bild) kring strålningsmedicin vid katastrofer med ledande europeiska föreläsare. En utmärkt möjlighet för ansvariga läkare och annan sjukvårdspersonal att få en uppdaterad, övergripande information om strålning och strålningshändelser, strålningseffekter, triage, behandling m m, framtagen av European group for Blood and Marrow Transplantation.

Management of the hematopoietic syndrome 2011 och Management of ARS affecting nonhematopoietic organ systems 2011: Två rapporter i Disaster Medicine and Public Health Preparedness om en av WHO (Världshälsoorganisationen) initierad global konsensus rörande evidensbaserad strålningsmedicinsk behandling.

TMT Handbook 2009: Dryga 500 sidor välorganiserad information om ”Triage, monitoring and treatment: Handbook for the management of the public in the event of malevolent use of radiation”. Producerad som ett EU-projekt.

Fliedner et al, The METREPOL Grading System 2008: Artikel i Blood om EBMT NAC och dess ”MEdical TREatment ProtocOLs for radiation accidents”, för klinisk gradering av strålningseffekters svårighetsgrad.

WHO Stockpiles for radiation emergencies 2007: 42 sid sammanställning från Världshälsoorganisationen rörande förråd av relevanta biomedicinska agens mm.

Consensus on haematological/medical management of mass radiation accidents 2006: Rapport i Annals of Hematology framtagen av European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)

Generic procedures for medical response 2005: 296-sidig guide producerad av IAEA (International Atomic Energy Agency) för att ”provide the medical community with practical guidance for medical emergency preparedness and response, describing the tasks and actions of different members of the national, regional or local medical infrastructure…This document provides generic response procedures for medical personnel responding to different types of radiation emergencies and at the different stages of the emergency response (at the scene of the emergency, pre-hospital, hospital), and during the early post-emergency stage”

METREPOL Manual 2001: Medical Management of Radiation Accidents – Management of the Acute Radiation Syndrome. 83-sidig handbok framtagen som ett EU-projekt, innehåller bl a underlag till blanketterna på den amerikanska webbplatsen REMM som presenteras nedan.

Webbplatser

REMM – Radiation Event Medical Management: Amerikanska hälsovårdsministeriets webbplats, inkl nedladdningsbart praktiskt program, för olika typer av RN-händelser. Utförlig, välorganiserad och därför lättöverskådlig information. Kliniskt användbara blanketter för kontinuerlig uppföljning av symptom och kliniska data.

RERF – Radiation Effects Research Foundation: Den av Japan och USA gemensamt drivna forskningsstiftelsen som följer upp överlevande efter atombomberna i Japan. Har bl a bra FAQ-sida.

REAC/TS – Radiation Emergency Assistance Center/Training Site: Amerikanska energiministeriets webbplats för medicinska frågor vid RN-händelser.

HPS Ask the experts: FAQ-sida, med möjlighet att ställa nya frågor, hos Health Physics Society (det amerikanska strålskyddssällskapet).

EBMT NAC: European Group for Blood and Marrow Transplantation Nuclear Accident Committee.

Lär om kärnvapen/Medicin – grundläggande utbildningsmaterial  för lekmän från Svenska Läkare mot kärnvapen om medicinska effekter och problem efter kärnvapensprängning. Anknytande information om missväxt efter kärnvapenkrig, med uppenbara hälsokonsekvenser, finns i SLMKs tidskrift.