Om oss

KcRN (kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer) är ett nationellt kunskapscentrum för de medicinska konsekvenserna av radionukleära händelser. KcRN är underställt Socialstyrelsen och anknutet till Karolinska Institutet med representanter från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi som står för omvärldsbevakning och uppdateringen av webbplatsen är:
  • Jack Valentin, docent och strålskyddsexpert
  • Marita Lagergren Lindberg, specialistläkare i onkologi
  • Karin Lindberg, ST-läkare i onkologi
  • Leif Stenke, docent, överläkare I hematologi
 I frågor rörande Fukushima rådgör vi också med tekn dr Jan Johansson vid SSM