Om oss

KcRN (kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer) är ett nationellt kunskapscentrum för de medicinska konsekvenserna av radionukleära händelser. KcRN är underställt Socialstyrelsen och anknutet till Karolinska Institutet med representanter från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset (KS).

KcRN utgör också en formell enhet (Liaison Institution) i Världshälsoorganisationens (WHO) strålningsmedicinska beredskaps- och hjälpnätverk REMPAN.

Vi som står för omvärldsbevakning och uppdateringen av webbplatsen är:
  • Jack Valentin, docent och strålskyddsexpert
  • Marita Lagergren Lindberg, med.dr., överläkare i onkologi
  • Karin Lindberg, med.dr., ST-läkare i onkologi
  • Leif Stenke, professor, överläkare, Centrumchef KcRN