Om oss

KcRN (kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer) är ett nationellt kunskapscentrum för medicinska konsekvenser av radionukleära händelser. KcRN, som skapats av Socialstyrelsen i samverkan med Karolinska Institutet (KI), har sin verksamhet förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset och KI i Stockholm/Solna.

KcRN utgör också en formell enhet (Liaison Institution) i Världshälsoorganisationens (WHO) strålningsmedicinska beredskaps- och hjälpnätverk REMPAN och medverkar i ledningen för den europeiska blod- och märgtransplantationsgruppens kommitté för kärnolyckor (EBMT Nuclear Accident Committee).

Vi som står för omvärldsbevakning och uppdateringen av webbplatsen är:
  • Jack Valentin, docent och strålskyddsexpert
  • Marita Lagergren Lindberg, med.dr., överläkare i onkologi
  • Karin Lindberg, med.dr., specialistläkare i onkologi
  • Christel Hedman, med.dr., överläkare i onkologi
  • Leif Stenke, professor i hematologi KI, överläkare, Centrumchef KcRN