Om oss

KcRN (Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer) är ett nationellt kunskapscentrum som tillhandahåller medicinsk sakkunskap kring hälsoeffekter och handläggning av radionukleära händelser, på uppdrag av Socialstyrelsen och Karolinska Institutet (KI). KcRN har sin verksamhet förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset och KI i Stockholm/Solna.

KcRN utgör också en formell enhet (liaison institution) inom Världshälsoorganisationen (WHO) och dess strålningsmedicinska beredskaps- och hjälpnätverk Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network (REMPAN) samt medverkar i ledningen för Nuclear Accident Committee (NAC) inom European Blood and Marrow Transplantation group (EBMT).

Vi som står för omvärldsbevakning och uppdateringen av webbplatsen är:

  • Jack Valentin, docent, strålskyddsexpert
  • Erik Boberg, med.dr., hematolog, specialistläkare
  • Christel Hedman, med.dr., onkolog, överläkare
  • Marita Lagergren Lindberg, med.dr., onkolog, överläkare
  • Karin Lindberg, med.dr., onkolog, biträdande överläkare
  • Joachim Nilsson, med.dr, nuklearmedicinsk sjukhusfysiker
  • Leif Stenke, professor, hematolog, överläkare, Centrumchef KcRN