Händelser

Under rubriken ”Nytt om händelser” presenteras ett begränsat urval av rapporter om inträffade olyckor och incidenter, med tonvikt på möjliga eller faktiska medicinska konsekvenser. Särskilt stora händelser, som Fukushima, har en egen sida och ett eget nyhetsarkiv. Peka gärna med musen på ”Händelser” i menyraden ovan!

En sammanställning av alla typer av strålningsolyckor fram till 2008 finns i Nénot: Radiation accidents over the last 60 years (J. Radiol. Prot. 29, 2009, 301-320). En löpande rapportering av nya incidenter och olyckor finns t ex på
www-news.iaea.org (främst ”nukleära” händelser)
www.othea.net (”icke-nukleära” händelser, främst Europa)
rpop.iaea.org/safrad (händelser vid medicinsk användning av strålning)
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/ (händelser i USA)
http://www.rosis.info/archive.php (händelser vid strålbehandling av cancer)