Strålning i olika sammanhang

Här finns viss grundinformation om stråldoser och förhållanden som påverkar anställda i verksamhet med strålning, patienter som undersöks eller behandlas med strålning, allmänhet, samt miljön finns under motsvarande rubriker i menyn ovan. Peka med musen på ”Strålning i olika sammanhang”!
Under rubriken ”Nytt om strålning i olika sammanhang” finns valda rapporter om nyheter i dessa avseenden. Urvalet av nyheter har fokus på sådant som åtminstone indirekt har bäring på (katastrof-)medicinska konsekvenser.