Myndigheter

Det samlade ansvaret för strålskydd och kärnsäkerhet i Sverige åvilar Strålsäkerhetsmyndigheten och medicinska frågor samordnas av Socialstyrelsen, allt i samverkan med ett stort antal ytterligare centrala och lokala myndigheter.