Arbete med strålning

En aktuell sammanställning av stråldoser som berör anställda i arbete med strålning finns i 2008 års rapport från FN:s vetenskapliga strålningskommitté, UNSCEAR – se http://www.unscear.org/docs/reports/2008/09-86753_Report_2008_Annex_B.pdf.
För information om aktuella stråldoser i Sverige, se http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2007/200706/ (för arbete med annat än kärnkraft) samt
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Sakerhat-vid-karnkraftverken/2009/200913/ (för arbete vid kärntekniska anläggningar)