Beredskap

Här presenteras information om beredskapen inför olyckor och händelser med strålning!
Den medicinska strålningsberedskapen på FN-nivå samordnas av Världshälsoorganisationen WHO, se
http://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/en/, och strålningsberedskap generellt samordnas av det Internationella Atomenergiorganet IAEA, se
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/incident-emergency-centre.asp
Strålningsberedskapen inom EU finns beskriven på
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/emergency_en.htm.
Den svenska beredskapen för olyckor med strålning presenteras på
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Krisberedskap/.