Blandat om strålning

Så här går man från forskning om strålning till lagregler om skydd:

Forskningsrapporter om strålning sammanfattas av ett FN-organ, UNSCEAR (united nations scientific committee on the effects of atomic radiation). Deras uppgift är att ange hur mycket strålning det finns och hur farlig den är. Den icke statliga internationella strålskyddskommissionen (ICRP, international commission on radiological protection) uttalar, med stöd av den informationen, rekommendationer om lämpliga skyddsåtgärder. Dessa rekommendationer omsätts sedan i lagtext tex av FN-organet IAEA (international atomic energy agency).