Viss ljusning beträffande radiofarmaka

Vi har i en serie inlägg följt den bekymmersamma situationen beträffande radioaktiva läkemedel där en stor del av världens tillverkningskapacitet, i form av forskningsreaktorer, stängts de senaste åren. Flera positiva beslut har dock fattats i år, i Kanada, USA och Argentina.

40% av världsförbrukningen av den viktigaste isotopen, molybden-99 (som genererar teknetium-99m för nuklearmedicinskt bruk), tillverkas f n i en forskningsreaktor i Chalk River i Kanada, vilken kommer att stängas 2016 efter nästan 60 års drift. I somras beslöt dock den kanadensiska regeringen att tilldela Triumf, landets partikelfysiska laboratorium i Vancouver, BC, 5,5 milj kanadensiska dollar för att bygga upp kapacitet för cyklotronbaserad radiofarmakatillverkning. Bl a hoppas man där kunna tillverka Tc-99m genom att protonbestråla Mo-100. I förlängningen skulle ett stort antal sjukhus världen över kunna tillverka sitt eget Tc-99m i stället för att gå omvägen över Mo-99–baserade teknetiumgeneratorer framställda vid ett handfull stora och åldrande reaktoranläggningar. Och linjäracceleratorn Canadian Light Source i Saskatoon, SK, har redan framställt Mo-99 genom att bestråla Mo-100 med högenergetisk röntgenstrålning och detta Mo-99 har levererats till sjukvårdskund.

I USA har kärnsäkerhetsmyndigheten NNSA nu anslagit drygt 8 milj dollar för liknande syften. Dels vill man ta fram metoder att producera Mo-99 av neutronbestrålat Mo-98 i forskningsreaktorer med låganrikat uran, och i förlängningen att producera Mo-99 genom bestrålning av Mo-100 i en linjäraccelerator, dels planerar man att producera Mo-99 genom att klyva låganrikat uran i en accelerator.

I Argentina slutligen har byggtillstånd meddelats för den planerade forskningsreaktorn RA-10, som avses producera landets hela radioisotopbehov med konventionell framställning, och dessutom täcka upp till 10% av den globala efterfrågan.