Alpha-2-makroglobulin och dess radioprotektiva mekanismer

Vi har tidigare rapporterat om olika potentiella ämnen som skydd mot strålskador. Chen et al rapporterar i en review-artikel om de mekanismer som hos Alpha-2-makroglobulin ansvarar för de strålskyddande effekterna. Alpha-2-makroblobulin är ett glykoprotein som fungerar som en antioxidant, har en anti-fibrotisk effekt, en anti-inflammatorisk effekt och upprätthåller homeostasen samt förbättrar DNA-reparation. Läs artikeln från okt 2014, för en sammanfattning av vad som hittills är känt om alpha-2-makroglobulinets skyddande effekter.