Barnleukemi runt kärnkraftverk

Vi har tidigare redovisat kunskapsläget beträffande eventuellt förhöjd frekvens barnleukemi runt kärnkraftverk och den ofta rätt högröstade debatten i ämnet.

En workshop ordnad av den EU-gemensamma forskningsplattformen MELODI sammanställde befintliga studier, konstaterade att kunskapen fortfarande är otillräcklig och rekommenderade:

  • Noggrann övervakning av leukemiincidensen, inte bara runt kärnkraftverk
  • Harmoniserade metoder för dosuppskattning
  • Uppdelning på och angivande av olika leukemisubtyper
  • Forskningssamordning via en internationell arbetsgrupp
  • Analys av leukemiförstadiers prevalens
  • Fastställande av samband mellan leukemi och immunfunktion, inklusive genomsekvensering med sikte på eventuella virussekvenser
  • Länkning av epidemiologiska och experimentella studier
  • Nya epidemiologistudier bör endast genomföras om de innefattar nya komponenter, t ex länkar till patogenesen, och biologiska prov bör alltid tas med tanke på eventuella biomarkörer.

Enligt vår bedömning är allt detta kloka och välmotiverade råd, fast än så länge delvis fromma förhoppningar. Om MELODI ställer motsvarande krav vid fördelning av forskningsmedel ökar sannolikheten att råden kommer att beaktas.