Planer på återuppbyggnad i Fukushimaområdet

I samband med Fukushimakatastrofen mars 2011 evakuerades 150 000 invånare från områden i närheten av kärnkraftverket. ”Japans rekonstruktionsministerium” (Japan´s Reconstruction Agency) har sedan september2012 en plan för återuppbyggnad och återinflyttning av vissa områden som evakuerades. Planen innefattar såväl materiell återuppbyggnad som att skapa arbetstillfällen och sysselsättning. På två års sikt beräknas att dekontaminering samt återuppbyggnad av vatten- och avloppssystem har utförts och att invånare därmed kan återvända.  På fem års sikt räknar regeringen med att ha återuppbyggt vägar och regional infrastruktur. På lång sikt vill regeringen även stötta nya industrier samt återuppbygga områden för forskning och utbildning och därmed locka unga människor att bosätta sig i området.

 

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Restoration_plans_for_Fukushima_area-0409124.html