Jubileumsnummer av Radiation Research

I ett specialnummer firar tidskriften sitt sextionde utgivningsår med att utse de 100 intressantaste och mest inflytelserika artiklarna under perioden, och 20 av dessa artiklar återges i faksimil i häftet. Självklart tar studier av de överlevande från atombomberna i Japan en prominent plats bland artiklarna, och det är inte heller förvånande att studier av sköldkörtelcancer återkommer på flera ställen. Viktiga metodologiska framsteg framhålls också (t ex ”Comet”-analys, en från början svensk elektroforesmetod för att studera DNA-skador), liksom nya biologiska mekanismer (t ex genomisk instabilitet, där DNA-skador manifesteras först efter flera celldelningar, och bystander effects, där icke bestrålade celler skadas av signaler från bestrålade celler). Kort sagt, jubileumshäftet är en intressant och tankeväckande läsning som speglar sex decenniers forskning.