Mätning av intern exponering i Minamisoma

Augusti 2012 publicerades den första mätningen av intern exponering av 134Cs och 137Cs på vuxna och barn i Japan efter Fukushimakatastrofen. Mätningen utfördes i Minamisoma (23 km norr om Fukushima) mellan september 2011 och mars 2012 på frivilliga. Barn under 6 års ålder undersöktes inte. Sammantaget undersöktes 9498 individer (1432 barn och 8066 vuxna). 3286 individer hade mätbara nivåer av 134Cs och 137Cs (3051 vuxna och 235 barn). Barnen hade mellan 210 och 2953 Bq, median 590 Bq. Vuxna hade mellan 210 och 12771 Bq, median 744 Bq. Korrigerat för kroppsvikt var värdena 2.8 till 57.9 Bq/kg, median, 11.9 Bq/kg hos barn jämfört med 2.3 till 196.5 Bq/kg, median, 11.4 Bq/kg hos vuxna.[1]. Skillnaden (statistiskt signifikant) i kontaminering mellan barn och vuxna kan bero på olikheter i metabolismen, större uppmärksamhet för födo- och vattenintag samt förändringar i barnens utomhusaktiviteter. [2] Dessa nivåer är lägre jämfört med mätningar efter Tjernobylkatastrofen. Inga hälsoproblem finns rapporterade efter katastrofen. I dagsläget (=augusti 2012) är dosraten i Minimisoma ca 2,9mSv/år.

  1. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1346169
  2. http://www.world-nuclear-news.org/RS_Low_internal_doses_in_Minamisoma_1608121.html