Thyroid doses for evacuees from the Fukushima nuclear accident

I denna artikel har Tokonami et al (Published online 2012 July 12).gjort mätningar av I131-aktivitet i tyroidea hos 62 personer i åldern 0-83 år. Mätningen gjordes 12-16 april 2011 och man fann detekterbar I131-aktivitet hos 39 av 45 evakuerade personer från kustområdet samt hos 7 av 17 invånare i Tsushima distriktet, som är beläget 30km från olycksplatsen. Den maximala tyroideadosen mättes från 0 till 33 mSv. Tyroideaekvivalent mediandos beräknades till 4,2 mSv hos barn samt 3,5 mSv hos vuxna, vilket var lägre än den man fann efter olyckan i Tjernobyl (490 mSv hos evakuerade). Se länk till artikeln:  10.1038/srep00507