Samordningsmöte med WHO-REMPAN

Världshälsoorganisationen WHO inrättade 1987, till följd av Tjernobyl, ett internationellt Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network, REMPAN, där den svenska representanten är Centrum för strålningsmedicin (CSM, där KcRN utgör en viktig funktion). Ett stort internationellt samordningsmöte genomfördes i februari 2011 i Nagasaki i Japan. Att lokala och internationella experter på det sättet just hade fått en aktuell genomgång har säkerligen bidragit till en välavvägd medicinsk hantering av Fukushima-olyckan som inträffade kort efteråt. En rapport från mötet finns nu, visserligen försenad av Fukushima, som ett specialhäfte av Radiation Protection Dosimetry.