Forskningsmedel för strålning

EU väntas öka sin forskningsbudget för ”nukleära” frågor med i genomsnitt 15% per år till totalt 5,31 miljarder EUR under ”Horizon 2020”, ett program som för Euratomdelen, alltså det som rör strålning, avser 2014 – 2018. Ca 90% av pengarna kommer att gå till fusionsforskning, t ex ITER-reaktorn i Frankrike. Man kan dock finna hopp även för annan strålningsrelaterad forskning i målformuleringen: to focus exclusively on improving nuclear safety, security and radiation protection (including nuclear medicine); and to contribute to long-term decarbonization of energy.