Hög bakgrundsstrålning i Kina ger ingen påvisbar cancerökning

En studie av cancerdödligheten i Yangjiang-området i södra Kina, som är känt för sin höga naturliga bakgrundsstrålning, omfattade knappt 737 000 person-år med 6005 dödsfall varav 956 i cancer. Den kumulativa medeldosen i högdosgruppen var 84,8 mGy och i kontrollgruppen 21,6 mGy. Varken cancer eller annan dödlighet visade något samband med stråldos, vilket man egentligen inte heller kunde vänta sig med den begränsade skillnaden i dos och de osäkerheter som alltid tillkommer vid den här typen av ”ekologiska” studier. Författarna påpekar själva att resultatet statistiskt sett är helt förenligt med gängse riskuppskattningar.