Strålskydd vid linjäracceleratorer

Apparatur för strålbehandling hör till de mest potenta strålkällor man kan möta, och kliniker där strålbehandling utförs har alltid extremt omfattande strålskärmning och entrélabyrinter, särskilda låssystem o s v för att förebygga oavsiktlig bestrålning. Ändå förekommer då och då att personer utsätts för höga doser. En faktor kan vara att ombyggnader på sjukhuset leder till att personer kommer att vistas närmare behandlingsrummets vägg, och/eller under längre tid, än man räknat med när strålskärmningen inrättades. Den som installerar en linjäraccelerator bör förstås alltid utföra egna strålningsmätningar, oavsett vilka data leverantören presenterar.