Autofagi – vän eller fiende vid behandling av cancer?

Autofagi betyder “själv-ätning” på grekiska och är en process där cellen kapslar in och bryter ned cellulära proteiner och organeller. I en review-artikel diskuterar David A. Gewirtz huruvida man kan sensitisera cancerceller för strålterapi med hjälp av autofagi-inhibitorer och vad som är känt angående olika mekanismer för autofagi. Autofagi kan initialt förhindra eller åtminstone fördröja tumörbildning genom att skydda cellen från potentiellt skadlig påverkan som kan leda till mutationer och cancerframkallande förändringar, men när tumörbildning har utvecklats, kan autofagi skydda tumörcellen från påverkan av omgivningen.

Strålning inducerar ganska konsekvent autofagi i tumörceller medan strålinducerad autofagi ofta har en skyddande funktion i cellodlingsstudier. Det är ännu osäkert i vilken utsträckning autofagi kan induceras av strålning vid humana maligniteter. Det är inte heller känt om denna kan eller bör hämmas för att nå terapeutisk fördel.

Enl författarna finns det ännu inte några avgörande bevis för att strålbehandling främjar autofagi i patienttumörer av något ursprung. “Även om vi antar att strålningsterapi inducerar autofagi i (vissa, om kanske inte alla) kliniska maligniteter, finns det ingen garanti för att autofagi kommer att ha en cellskyddande form och funktion”.

Således återstår ännu frågan om autofagi är vän eller fiende vid behandling av cancer.