Sammanställning av händelser i samband med strålbehandling i New York

Mellan 2001 och 2009 har 244 strålbehandlingsrelaterade händelser rapporterats i staten New York. 228 av dessa var orsakade av linjäracceleratorer. I USA har man tidigare inte registrerat händelser med linjäracceleratorer på nationell basis. I en artikel från Krishnamoorthy et al belyses vikten av att följa och analysera alla medicinska strålningsolyckor för att höja kvalitet och patientsäkerhet. Artikeln ger en analys av de 228 händelser orsakade av linjäracceleratorer. De vanligaste felen utgjordes av bl a av fel dos, fel patient, fel kroppsdel mm. Vidare uppskattar man en ”error-rate” (= antal fel per patient som erhåller strålbehandling) på 0,07%. Orsaken till felen var ofta multifaktoriell. I USA har nu ett stort samarbete mellan industrin, medicinska organisationer, lokala och statliga institutioner mm påbörjats och skall leda till förhöjd patientsäkerhet och förbättrad kvalitet.

www.helath-physics.com, Krishnamoorthy et al