Fukushima – liten risk för sköldkörtelcancer enligt UNSCEAR

FN:s vetenskapliga strålningskommitté UNSCEAR publicerade 2 april sin senaste rapport: Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami. Enligt rapporten väntas stråldoserna efter Fukushima-olyckan inte leda till några påvisbara förändringar i framtida frekvenser av cancer, ärftliga sjukdomar eller medfödda missbildningar. En viktig orsak till detta är, enligt rapporten, de strålskyddsåtgärder som snabbt vidtogs av de japanska myndigheterna efter olyckan. Rapporten noterar dock att det finns en teoretisk möjlighet att risken för tyroideacancer skulle kunna öka bland de mest exponerade barnen, och drar slutsatsen att situationen måste bevakas noga och bedömas igen längre fram. Vi räknar med att om några veckor återkomma med en något utförligare kommentar till UNSCEARs rapport.

1 tanke på “Fukushima – liten risk för sköldkörtelcancer enligt UNSCEAR

  1. Pingback: Mer om UNSCEARs Fukushima-rapport | Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kommentarer är stängda.