Långsiktig uppföljning av hälsoeffekterna efter kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi

I syfte att undersöka långsiktig hälsa och främja framtida välbefinnande samt att bekräfta om långsiktig låg dos strålning har hälsoeffekter, har prefekturen Fukushimas styrande organ (motsvarande en svensk länsstyrelse) beslutat att genomföra ”Fukushima Health Management Survey” som planerats och genomförs av Fukushima Medical University. Denna omfattar alla boende i Fukushimadistriktet efter jordbävningen, och består av en basal undersökning samt fyra detaljerade undersökningar. I den basala undersökningen görs en skattning av den externa strålexponeringen hos 2 050 000 individer. Den interna strålnivån har mätts separat med hjälp av helkroppsmätare. De detaljerade undersökningarna består av ultraljudskontroll av sköldkörteln hos barn 18 år eller yngre, en omfattande hälsokontroll för alla invånare från evakueringszonerna, en bedömning av mental hälsa och livsstil för alla invånare från evakueringszonerna samt registrering av alla graviditeter och förlossningar bland alla kvinnor i länet som var gravida den 11 mars 2011.

1 tanke på “Långsiktig uppföljning av hälsoeffekterna efter kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi

  1. Pingback: Stråleffekter på sköldkörteln hos barn i Fukushima, en review-artikel | Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kommentarer är stängda.