Utvärdering av fynd vid hälsokontroller efter stora olyckor kräver kännedom och förståelse av normala undersökningsresultat med modern teknik

I protokollet för Fukushima Health Management Survey ingår ultraljudsundersökning av sköldkörteln hos alla barn i Fukushima. För att kunna utvärdera detta har Naomi Hayashida et al, samlat in referensdata från barn i allmänhet och undersökt frekvensen av vissa sköldkörtelfynd med samma förfarande som används i Fukushima.  Tre distrikt har valts ut och 4365 barn i åldern 3 till 18 år är undersökta. Man identifierade bl.a sköldkörtelcystor och knutor, ektopisk tymus och diffus struma. Man kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan de olika områdena. Detta är den första ultraljudsbeskrivningen av en åldersjusterad förekomst av cystor och knutor i sköldkörteln i den Japanska barnpopulationen. Undersökningen bör också vara relevant som referensmaterial till den pågående uppföljningen i Fukushima men också till framtida populationsstudier. I artikeln (Naomi Hayashida et al, dec 2013, Plos One) kan man läsa vidare om frekvensen av de olika fynden.       

1 tanke på “Utvärdering av fynd vid hälsokontroller efter stora olyckor kräver kännedom och förståelse av normala undersökningsresultat med modern teknik

  1. Pingback: Stråleffekter på sköldkörteln hos barn i Fukushima, en review-artikel | Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kommentarer är stängda.