UNSCEAR-rapport avseende effekt av strålexponering av barn

Trots samma exponering kan barn erhålla högre stråldoser än vuxna. Vid inhalation eller förtäring av radioaktiva ämnen kan radionuklider i ett organ orsaka högre stråldoser till ett annat organ eftersom dessa ligger närmre varandra hos barn än hos vuxna. Dessutom är såväl metabolism som fysiologi ålderberoende vilket också påverkar koncentrationen av radionuklider i olika organ. Efter strålexponering är barn mer känsliga för att utveckla leukemi, tyroideacancer, hudcancer samt hjärntumörer. De har samma känslighet för att utveckla njur- och blåscancer och är mindre känsliga än vuxna för att utveckla t ex lungcancer.

doi: 10.1097/01.HP.0000432161.45393.ca; UNSCEAR GA Report