Hälsoeffekt av exponering för strålning i samband med Fukushimaolyckan

Analysen av exponering förr joniserande strålning i samband med Fukushimaolyckan presenterades vid det årliga UNSCEAR-mötet (Wien, maj, 2013) och man konkluderade följande: Generellt sett var strålexponeringen låg eller mycket låg för den japanska populationen, vilket i sin tur leder till låga risker för hälsoeffekter senare i livet. Exponeringen minskades signifikant av vidtagna skyddsåtgärder samt evakuering. Doser till sköldkörteln härrör ffa från Jod 131 och nådde upp till ”flera 10-tal mGy”. Helkroppsdoser orsakades ffa av Cesium 134 och Cesium 137 och beräknades till upp till ca 10 mSv givet under en livstid. Resterande exponering (av Japansk befolkning) från olyckan beräknas inte överstiga den naturliga bakgrundsstrålningen. Inga strålrelaterade dödsfall eller akuta effekter har observerats bland ca 25 000 arbetare. Speciella hälsoundersökningar kommer dock att utföras på arbetare med exponering för > 100 mSv.

doi: 10.1097/01.HP.0000432161.45393.ca; UNSCEAR GA Report