Ny ICRP-rapport om stråldoser vid rymdfärder

Få av våra läsare torde  komma i direkt kontakt med strålskyddsproblem för astronauter, men den  internationella strålskyddskommissionens Publication 123 kan ändå utgöra en  fantasieggande exotisk läsning (och den annars extremt korrekta tidskriften  Annals of the ICRP tillåter sig här att i redaktörsrutan hänvisa till Star
Trek). Vanliga doser till astronauter som gör ett ”normalt” besök på en
rymdstation rör sig om 50 – 100 mSv. När det blir fråga om att färdas till
Mars, eller annat mål i yttre rymden, kommer det att handla om doser på flera
Gy (alltså, ungefär, flera tusen mSv) – således fullt i klass med allvarliga
strålningsolyckor som kräver medicinsk specialistövervakning.