Hur ska tillgången på radiofarmaka säkras?

Vi återkommer än en gång till denna bekymmersamma fråga, som bl a bevakas av OECDs kärnenergibyrå och nyligen föranlett amerikansk lagstiftning om inhemsk produktion. Årligen används radioaktiva läkemedel på mer än 40 miljoner patienter världen runt (varav 30 miljoner med den vanligaste isotopen i sammanhanget, Tc-99m från teknetiumgeneratorer med Mo-99). Nästan all Mo-99 framställs i ca 50 år gamla forskningsreaktorer med höganrikat uran. Reaktorerna har haft tekniska problem som orsakat besvärliga bristsituationer och det höganrikade uranet kan medföra risk för kärnvapenspridning. En intressant sammanfattning i Journal of Nuclear Medicine belyser både dagens problem och möjliga sätt att komma runt dem (t ex den nygamla metoden med neutronaktivering av molybden, molybdenframställning i ”vanliga” kraftproducerande reaktorer, eller acceleratorbaserad molybdenframställning).

1 tanke på “Hur ska tillgången på radiofarmaka säkras?

  1. Pingback: Viss ljusning beträffande radiofarmaka | Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kommentarer är stängda.