Risken för barnleukemi efter joniserande strålning

Risken för barnleukemi efter joniserande strålning diskuteras i en review-artikel av Richard Wakeford, University of Manchester, som publicerades i januari 2013. En stor del av artikeln behandlar delar av den omfattande studien The Life Span Study, där man sedan 1950 följer atombomböverlevarna från Hiroshima och Nagasaki. I review-artikeln tittar Wakeford framför allt på leukemirisken för barn, där man sett en tydlig dosberoende överrisk (ERR/Sv i storleksordningen ~50), där risken var större ju yngre man var vid exponeringstillfället. Resultaten av utvärderingarna från atombomböverlevarna kanske inte direkt kan översättas till modern tid och västeuropeiska förhållanden men materialet är mycket omfattande och detaljerat och ger en stor kunskap om risker med joniserande strålning och dess potentiella följder.