Summary of discussions at the symposium focusing on problems resulting from the nuclear accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant

Suminori Akiba, publiserad 130107, Journal of radiological protection

Hirosaki University Institute of Radiation Medicine och Research Center for Biomedical Sciences höll ett internationellt symposium 29/2-3/3 2012, i samarbete med National Institute of Radiological Sciences (NIRS) och Japan Science and Technology Agency (JST). Man diskuterar här hälsorisker och psykologiska problem efter olyckan i Fukushima. Mikhail Balonov, Institute of radiation Hygiene, St Petersburg, Ryssland, talade om vad Japanska folket kan lära sig av olyckan i Tjernobyl och pekade särskilt på den tidiga exponeringen av jod-131, i sköldkörteln och efterföljande risk för sköldkörtelcancer hos invånare och evakuerade från området. Från University of Manchester, UK, kom Richard Wakeford och talade om risken att utveckla leukemi i relation till låg-dosstrålning under barndomen. När det gäller olyckan i Fukushima anser han det osannolikt med ökad incidens leukemi och tyroideacancer, såvida inte stråldoserna är mycket högre än vad som för närvarande uppskattats.

Under symposiet talades också om strålexponering hos arbetarna i kraftverken och hur kommunikationen med allmänheten fungerade. I tidigt skede tycks lokala och central myndigheter följt den traditionella paternalistiska attityden “låt folket lita på myndigheterna, ge dem ingen information”. Läs denna artikel i sin helhet: sammanfattande artikel