Late lessons from early warnings, report (2013), European Environment Agency

Denna skrift (publ 23 jan 2013) är den andra rapporten av sitt slag och är producerad av European Environment Agency (EEA) i samarbete med ett brett utbud av externa författare och inbördes granskare. I Part C, Emerging issues, P Dorfman et al, kan man bla läsa om olyckan i Tjernobyl samt den nu än mer aktuella händelsen i Fukushima. Författarna hävdar bla att  olyckan i Fukushima kan ha inneburit ett utsläpp som orsakat dubbelt så stor mängd Cs-137 som officiella statliga  källor uppgett och där nästan en femtedel beräknats fallit ner på det japanska fastlandet. Det skulle, något förvånande, betyda att utsläppet från Fukushima kan beräknas som ca 40% av Cs-137 utsläppet från Tjernobyl. En oberoende internationell granskning genom FN:s strålningskommitté UNSCEAR kommer att klargöra hur det förhåller sig med den saken.

Författarna påpekar att då det är troligt att hälsoeffekterna efter Fukushima kommer att börja märkas under de närmsta 5-40 åren är det viktigt att tänka på den multi-faktoriella karaktären i denna händelse. Man kan förvänta sig att ett antal kemiska substanser släpptes ut och den slutliga biologiska effekten kan då bero på den komplexa radiokemiska miljön. Följ länken ovan för att ta del av rapporten i sin helhet.