Accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Stations of TEPCO —Outline & lessons learned—

Review by Shun-ichi TANAKA

I denna läsvärda reviewartikel har man gjort försök att överblicka olyckan i Fukushima Daiichi och att plocka ut det man lärt av händelsen baserat på uppgifter som är hämtade från statliga myndigheter, akademiska föreningar, delårsrapporter av kommittéer under regeringen och andra. Man har också gjort försök att hitta en väg att återfå det dagliga livet och miljöerna för boende i området, samtidigt som man behöver åtgärda social och ekonomisk skada som drabbat invånarna.

Man beskriver bland annat beslutsvägar/informationsvägar till allmänheten. Pga oklara uppgifter om stråldos och möjligheten för invånarna i Fukushimaområdet att få information, blev många kvar längre tid i kontaminerat område. Många sjukhusvårdade patienter och äldre drabbades också på grund av otillräckligt stöd under den brådskande evakueringen. Eftersom regering och media, vid upprepade tillfällen, förklarat att exponering av mindre än 100 mSv inte omedelbart skulle påverka människors hälsa, och ingen evakuering skulle behövas, orsakade den senare instruktionen från regeringen om evakuering, outplånlig misstro och oro bland de boende.

Återigen förstår man att det allra viktigaste i samband med en stor katastrof är att ge en samstämmig och riktig information.

Review by TANAKA