Inga vetenskapliga belägg för att ökad dödlighet i USA skulle orsakas av radioaktivt nedfall efter Fukushimaolyckan

Vi kan återigen läsa abstract där man sett en stor ökning  av dödsfall i USA, strax efter kärnkraftsolyckan i Fukushima Japan, och där man anser att mycket  tyder på att dessa är orsakade av radioaktivt nedfall från olyckan (Mangano et al).  Detta har kommenterats av fler insändare som alla säger sig sakna vetenskapliga belägg för att låga stråldoser kan leda till akuta dödsfall hos spädbarn eller vuxna. Sannolikt finns ett flertal andra faktorer än strålning som är orsaken till de uppmätta effekterna. När vi läser om stora händelser/katastrofer bör vi alla fundera över rimligheten i det som skrivs.

abstrakt och kommentarer