Ocean still suffering from Fukushima fallout

Nya data presenterades på en konferens 12-13 november 2012, University of Tokyo, där man beskrev att nivåerna av radioaktivitet i havet runt kärnkraftverken Fukushima-Daiichi fortfarande är stabila snarare än sjunkande som man hade väntat sig. Forskare tror att avflödet via floder samt fortsatt läckage från kraftverken kan vara en del av orsakerna, men kontaminerat sediment och marina organismer (såsom plankton) tycks också vara involverade i detta. Kontamineringsnivån har troligen ingen signifikant hälsorisk för människor, men den kan ha en ekonomisk påverkan på längre sikt, för fiskare längs Japans östkust.

Läs mer via länken: Geoff Brumfiel (14 November 2012, Nature)