DoReMi Training Courses våren 2013

DoReMi är ett EU-finansierat nätverk för forskning om risker med lågdosstrålning. Deras mandat inbegriper även utbildning och kurser för forskare och forskarstudenter inom området. Ett antal kurser under våren 2013 (bl a i Stockholm) har annonserats (information om tider, innehåll och anmälan, se DOREMI courses advertising 2012-13).