Utarmat uran: ingen fotoelektrisk strålning av betydelse

Hälsoeffekter av utarmat uran (DU) fortsätter att engagera ett stort antal debattörer.  En hypotes som framförts är att DU i kroppen skulle kunna interagera fotoelektriskt med naturlig bakgrundsstrålning och på så sätt ge upphov till cellskador. En noggrann analys vid den brittiska Health Protection Agency visar att det skisserade fenomenet existerar, men inte tillnärmelsevis har den omfattning som påståtts och på inget sätt kan utgöra någon riskfaktor av betydelse. Intag av uran, vare sig det är utarmat eller annat, är olämpligt väsentligen på grund av ämnets kemiska toxicitet.