Våldsamt överskattade risker med intag av radioaktiva ämnen

Fukushima-olyckan har gett förnyat utrymme för debattörer som av olika skäl hävdar att risken för sena strålskador, särskilt efter intag av radioaktiva ämnen, skulle vara väsentligt högre än vad vetenskap och beprövad erfarenhet ger vid handen. Hit hör t ex den självutnämnda ”European Committee on Radiation Risk (ECRR)” vars ledande företrädare rest runt i Japan efter Fukushima och spritt oro. En sammanfattning av de mest iögonenfallande bristerna i ECRR:s ståndpunkter  finns i Journal of Radiological Protection.