Internationella strålskyddskommissionen om akuta stråldoser m m

En ny ICRP-rapport sammanfattar utförligt det nuvarande kunskapsläget om alla slags vävnadsskador till följd av stråldoser höga nog att överstiga eventuella tröskelvärden, och kompletterar aktuella strålskyddsrekommendationer i sammanhanget.