Medicinska åtgärder vid akut strålsjuka: djurmodeller

MCART, Medical Countermeasures Against Radiological Threats, är ett amerikanskt offentligt finansierat konsortium med syfte att vidareutveckla behandlingsmetoder vid fall av akut strålsjuka (ARS, acute radiation syndrome) och andra följder av akut bestrålning. Ett specialhäfte av Health Physics behandlar de djurmodeller konsortiet använder för sina studier.