Sekundär cancer efter framgångsrik strålbehandling

Allt fler cancerpatienter behandlas framgångsrikt med strålterapi, mängden unga patienter ökar och strålbehandlingsmetoderna blir mer komplexa. Alla dessa faktorer bidrar till ett ökande intresse för risken för iatrogena cancerfall som orsakas av själva
strålbehandlingen och alltså manifesteras många år efter den ursprungliga cancern. Den ganska komplicerade beräkningen av risken för detta diskuteras i en ny artikel som även jämför IMRT (intensitetsmodulerad fotonterapi) med protonterapi.