Onödig pediatrisk datortomografi?

En fransk studie (BJR 85, 2012: 53) fokuserar på undersökningar av barn under 5 år och kohorten avses följas upp epidemiologiskt. Ännu en påminnelse om att datortomografi är ett värdefullt diagnostiskt verktyg, men att oberättigade undersökningar måste avstyras (se https://sremc-kcrn.org/2012/02/23/mer-om-onodigt-hoga-straldoser-p-g-a-datortomografi/ ).