Dos-responsanalys för akuta effekter

Dos-responsmönstret, latenstider, tröskelvärden och risken för letala och icke letala effekter efter höga stråldoser är fortfarande föremål för viss diskussion (lyckligtvis utsätts relativt få personer för höga helkroppsdoser). En aktuell studie (Health Phys. 102:182, 2012) ger medelst en ny fördelningsmodell förbättrat underlag för bedömning av patienters prognos.