Nya studier kring barnleukemi runt kärnkraftverk

Alltsedan reportaget i Yorkshire Television 1983 om förhöjd leukemifrekvens runt Sellafield har detta varit ett hett men gäckande ämne – frekvens är förhöjd också runt vissa andra anläggningar, men det är undantag mer än regel, man kan inte spåra något dosberoende, och höjd frekvens har också iakttagits på ett par ställen som planerats  för kärnkraftbygge men där det sedan aldrig genomförts! En tänkbar förklaring kan vara relaterad till populationsblandning (Br J Ca 104:12, 2011). På sistone har tillkommit en schweizisk studie där det är omtvistat huruvida någon höjning iakttagits eller ej (Int J Epidemiol 41:318, 2012), samt en fransk studie (Int J Ca 2012, in press) som visar en viss förhöjning runt flera franska verk, men även här med flera avvikelser från andra iakttagelser vilket försvårar generalisering (se analys och kommentar från IRSN). Allmänna sammanfattningar och kommentarer kring ämnet, se Analysgruppen 2009, COMARE 14 (2011), Rad Prot Dosim 147:351 (2011), J Radiol Prot 31:279 (2011) .

1 tanke på “Nya studier kring barnleukemi runt kärnkraftverk

  1. Pingback: Barnleukemi runt kärnkraftverk | Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kommentarer är stängda.