Yrkesexponering från magnetresonanskamera

Vi tar normalt inte upp nyheter om icke-joniserande strålning (IJS), men det finns särskilda skäl att nämna MR-tomografi (ibland, osedvanligt missvisande, kallad magnetröntgen): många datortomografier kan ersättas med magnetkamerabilder (som alltså inte utsätter patienten för joniserande strålning), men ett EU-förslag till personalskyddsregler avseende icke-joniserande strålning har väckt ramaskrin eftersom det bedömdes kunna hindra användning av magnetkameror. En utförlig review-artikel redovisar nu både den IJS-strålning som är aktuell och ett modifierat EU-förslag som bör kunna medge både skydd för personalen och fortsatt användning av magnetkamera i vården.