Regeringen söker GD för SSM

I annonsen anges 19 kvalifikationskrav, mest rörande chefskompetens. Vidare anges tre egenskaper som kan vara meriterande, varav en är kunskap om och erfarenhet av strålsäkerhetsfrågor (de andra två är kännedom om miljöfrågor samt språkkunskaper).

Utifrån vårt beredskapsperspektiv ter sig kännedom om strålsäkerhet mycket viktigt för denna befattning och vi uppmanar våra sakkunniga läsare att anmäla intresse.  

Ansökningstiden går ut 2018-04-11 och mer information finns på http://www.regeringen.se/regeringens-utlysningar/.