Hög bakgrundsstrålning och uttryck av PSA, CA19-9 samt CEA

På jorden finns flera områden med hög naturlig bakgrundsstrålning (HLNRAs); ett av dessa finns i Ramsar i Iran. Det finns inga rapporter om ökad förekomst av solida cancrar eller leukemier i några HLNRAs och några debattörer har därför tidigare spekulerat i om låga doser av joniserande strålning rentav kan vara ”nyttig” (radiation hormesis) och resultera i stimulerat immunförsvar och aktivering av DNA-reparationsmekanismer som är inaktiva under normala förhållanden. Årligt medelvärde för strålning för hela jordens befolkning är 2,8mSv och av detta kommer 2,4mSv från naturen och resten från artificiella källor (UNSCEAR 2000).

2014 publicerades en studie som undersökt vanliga tumörmarkörer i blod (PSA, CA19-9 samt CEA) hos 40 män från Ramsar samt 40 män från Noshahr, en stad 85 km från Ramsar med normal nivå av naturlig bakgrundsstrålning. Medelvärde av effektiv dos i Ramsar var 13±12 mSv/år (spann 1,6-42mSv/år). Medeldos (absorberad dos) i Noshar uppgick till 65nGy/timme 1 m ovan markytan. Man fann en statistiskt signifikant skillnad med högre nivåer av PSA och CA 19-9 hos männen från Ramshar, men det bör samtidigt påpekas att de personer som testades positivt för tumörmarkörerna läkarundersöktes och befanns vara vid god hälsa. Studien visar även att även männen från Noshahr hade anmärkningsvärt höga nivåer av markörerna. Således är det svårt att dra några säkra slutsatser av studien. Sammantaget visar studien inte på någon ökad cancerförekomst (vilket inte heller var att vänta med vanliga antaganden om riskens storlek och en så liten studiegrupp) och författarna förordar vidare studier dels för att validera resultaten, dels för att fastställa nivån av positiva tumörmarkörer för invånare i båda städerna.

Heidari et al, The effect of high level of natural ionizing radiation on expression of PSA, CA 19-9 and CEA tumor markers in blood serum of inhabitants of Ramsar, Iran; Journal of Environmental Radioactivity 128 (2014) 64-67