Svenskt erfarenhetsseminarium om Fukushima

De fem svenska kommunerna med kärntekniska anläggningar ordnade, efter ett studiebesök i Japan, 13 maj ett nationellt erfarenhetsseminarium med expertmedverkan från SSM, SoS och MSB. Mer information finns hos Oskarshamns kommun och föredragen finns inspelade på SVT Forum.